ค้นหาหนัง

บูชา | Worship

บูชา | Worship
เรื่องย่อ : บูชา | Worship

การก้าวข้ามพรมแดนทั้งทางภูมิศาสตร์และจิตวิญญาณของประเทศไทย โดยพาเราออกสำรวจพลังแห่งศรัทธาและความเชื่อที่ขีดเส้นชีวิตผู้คนจากทุกภาคของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นควันธูปเทียนที่เอาไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีทำบุญไล่ผีสาง, สวดภาณยักษ์, ผีตาโขน, ขอหวยพญานาคคำชะโนด, พญาเต่างอย, รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ, แห่นาคโหด, บุญบั้งไฟ และม้าทรง กินเจภูเก็ต พร้อมกับสำรวจเส้นแบ่งระหว่างความเลื่อมใสกับความงมงาย

IMDB : tt22174468

คะแนน : 0ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงต้องการที่จะนำเสนอให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาของคนที่มีต่อศาสนา เทพเจ้า เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ผ่านการแสดงออกด้วยการเคารพบูชาด้วยวิธีต่างๆ แม้บางเหตุการณ์อาจจะดูไม่เหมาะสมในแง่ที่ทำให้ศาสนาหรือภาพลักษณ์อันงดงามของประเทศเสื่อมเสีย แต่ด้วยเจตนาที่ต้องการจะเปิดเผยให้เห็นถึงสิ่งที่เสื่อมเสีย และหวังว่ามันจะนำไปสู่การยอมรับความจริงเพื่อแก้ไขปัญหาไม่มากก็น้อยในท้ายที่สุด