ค้นหาหนัง

12 Strong : 12 ตายไม่เป็น

12 Strong : 12 ตายไม่เป็น
เรื่องย่อ : 12 Strong : 12 ตายไม่เป็น

เมื่อหนึ่งในเดือนกันยายน ปี 2001 หนึ่งหน่วยรบพิเศษ 12 คนได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อทำภารกิจลับในอัฟกานิสถานหลังจากเกิดเหตุการณ์วินาศกรรมช็อคโลกที่นิวยอร์คในวันที่ 11 กันยายน ภารกิจของพวกเขาคือการลักลอบเข้าไปในดินแดนที่ปกครองโดยกลุ่มตาลีบันที่เชื่อว่าให้การสนับสนุนองค์การก่อการร้าย อัลเคดาห์ ที่นำโดยโอซามาบินลาเดน พวกเขาต้องสู้รบแบบโบราณในสภาพภูมิศาสตร์ที่ทำให้การใช้ยานพาหนะทางบกเป็นไปได้ยากลำบาก และจำต้องใช้ม้าในการเดินทางผ่านเขตของศัตรูเพื่อยึดมาซาร์ อี ชารีฟ ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มพันธมิตรทางเหนือ คืนมาจากกลุ่มตาลีบันให้ได้ ภารกิจนี้เป็นที่มาของวีกรรมที่โลกลืมของเหล่านักรบบนหลังม้าทั้ง 12 คน หน่วยรบพิเศษนี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากภูเขา ซึ่งทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปได้ยาก หรือจากการต่อสู้กับกลุ่มตาลีบันที่มีกำลังทางอากาศและทางบกที่แข็งแกร่ง แต่พวกเขากล้าที่จะท้าทายทุกอุปสรรค เพื่อทำให้ภารกิจของพวกเขาสำเร็จอย่างสมบูรณ์ จากการท้าทายทั้งหมดนี้ หน่วยรบพิเศษ 12 คนได้ทำภารกิจของพวกเขาให้สำเร็จอย่างยอดเยี่ยม และได้รับความชื่นชมจากทั่วโลก ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นตำนานที่ไม่มีใครลืมลง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่านักรบทั่วโลก

IMDB : tt1413492

คะแนน : 7บทความนี้เล่าเรื่องราวของหน่วยรบพิเศษ 12 คนที่ถูกคัดเลือกจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อปฏิบัติการลับในอัฟกานิสถานหลังจากเหตุการณ์วินาศกรรมช็อคโลกที่นิวยอร์คในปี 2001 ซึ่งพวกเขาต้องลบเขาเข้าไปในดินแดนที่ปกครองโดยกลุ่มตาลีบันที่เชื่อว่าสนับสนุนองค์การก่อการร้าย อัลเคดาห์ ที่นำโดยโอซามาบินลาเดน พวกเขาจะต้องประสานกับกลุ่มพันธมิตรทางเหนือในการทำสงครามภาคพื้นดินกับฝ่ายตาลีบัน โดยใช้ม้าในการเดินทางผ่านเขตของศัตรูเพื่อยึดมาซาร์ อี ชารีฟ ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มพันธมิตรทางเหนือ คืนมาจากกลุ่มตาลีบันให้ได้ การใช้ยุทธวีธีการรบแบบโบราณนี้กลายเป็นที่มาของวีกรรมที่โลกลืมของเหล่านักรบบนหลังม้าทั้ง 12 คน ที่ทำให้เรื่องราวนี้น่าสนใจและแปลกใจในทุกๆ ด้าน และเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะได้ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ยุทธวิธีการรบ และเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก