ค้นหาหนัง

1911

หมวดหมู่ :
1911
เรื่องย่อ : 1911

การปฏิวัติชินไฮ่ในปี 1911 เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของจีน เป็นการปฏิวัติที่ทำให้ระบอบราชวงศ์ของจีนถูกล้มล้างและสถาปนาการปกครองแบบสาธารณรัฐขึ้น โดยมีกลุ่มนายทหารที่ร่วมก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง และคณะปฏิวัติซุนยัดเซนเป็นผู้นำ แม่ทัพหวงซิ่งหรือแจ็คกี้ ชานเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋งและเป็นผู้นำคณะปฏิวัติของ ซุนยัดเซน ซึ่งได้ต่อสู้กับกองทัพของจักรพรรดิจนสามารถเอาชนะได้ ซูจงฮั่นภรรยาของเขาเป็นที่ปรึกษาและคอยให้กำลังใจในการต่อสู้ด้วย การปฏิวัติชินไฮ่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของจีน ทำให้ระบอบราชวงศ์ถูกล้มล้างและระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกยุติ และสถาปนาการปกครองแบบสาธารณรัฐขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในประเทศจีนไปอย่างสำคัญ

IMDB : tt1772230

คะแนน : 5บทความนี้เป็นการสร้างปฏิวัติทางการเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของจีน โดยเฉพาะในสมัยที่ราชวงศ์ชิงปกครองอย่างผกผัน กลุ่มนายทหารที่ลุกขึ้นมาต่อต้านระบอบราชวงศ์ในสมัยนั้นได้สานสัมพันธ์กับปกครองราชวงศ์มากว่า 267 ปี และสถาปนาการปกครองแบบสาธารณรัฐขึ้น โดยมีแม่ทัพหวงซิ่งเป็นตัวนำ การปฏิวัติชินไฮ่นี้สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เป็นที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของจีน และมีผลกระทบต่อการปกครองในประเทศนี้อย่างมากในภายหลัง