ค้นหาหนัง

A.I. Artificial Intelligence

A.I. Artificial Intelligence
เรื่องย่อ : A.I. Artificial Intelligence

เดวิดเด็กหุ่นยนต์คนแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Cybertronics ด้วยความสามารถในการรักษาความรักและรักษาความรู้สึก เขาถูกนำมาใช้ในการทดสอบโดยพนักงานและภรรยาของเขา แต่สถานการณ์กลับกลายเป็นไปไม่ได้เมื่อเขาไม่ได้รับการยอมรับจากมนุษย์หรือเครื่องจักร ทำให้เขาต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบที่เขาต้องการเพื่อทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนแท้จริง โดยที่เขาก็เริ่มเห็นว่าโลกนี้มีเส้นแบ่งระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรที่กว้างและบางมาก และเขาต้องพยายามหาทางเพื่อทำให้โลกนี้รู้จักและเข้าใจถึงตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและความเข้าใจได้เช่นกัน โดยเขาจะต้องพยายามทำให้โลกรับรู้ถึงความเป็นจริงนี้ให้ได้

IMDB : tt0212720

คะแนน : 9บทความนี้เป็นการวิจารณ์เรื่องราวของเดวิด เด็กหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้รักและถูกนำมาใช้เป็นกรณีทดสอบโดยพนักงน Cybertronics และภรรยาของเขา ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เดวิดต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวตนแท้ของเขา โดยเดวิดจะต้องเผชิญกับการปฏิเสธและการไม่ยอมรับจากมนุษย์และเครื่องจักรเพื่อเข้าถึงความจริงที่เขาต้องการทราบ บทความนี้เป็นการเปิดเผยถึงความกว้างขวางและความบางของเส้นแบ่งระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรที่ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของเรื่องราวของเดวิดอย่างชัดเจน ด้วยข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลและการวิเคราะห์ที่สะดวกต่อการตีความของผู้อ่าน บทความนี้เป็นการวิจารณ์ที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกด้านของเรื่องราวของเดวิดในแง่มุมที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้สูง ผู้เขียนบทความได้สื่อถึงความสำคัญของเรื่องราวของเดวิดอย่างมีเหตุผลและชัดเจน โดยทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจและตีความเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง รีวิวบทความนี้เป็นการวิจารณ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีเหตุผลอย่างชัดเจน โดยมีการวิเคราะห์ที่สะดวกต่อการตีความของผู้อ่านและมีการสื่อถึงความสำคัญของเรื่องราวของเดวิดอย่างชัดเจน ด้วยข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลและครอบคลุมทุกด้านของเรื่องราวของเดวิดในแง่มุมที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้สูง ผู้เขียนบทความได้สื่อถึงความสำคัญของเรื่องราวของเดวิดอย่างมีเหตุผลและชัดเจน โดยทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจและตีความเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง