ค้นหาหนัง

Another Round เมาเต็มขั้น เหล้าเต็มแก้ว

Another Round เมาเต็มขั้น เหล้าเต็มแก้ว
เรื่องย่อ : Another Round เมาเต็มขั้น เหล้าเต็มแก้ว

มาติน, นิโคลาธ, ปีเตอร์ และทอมมี่ สี่เพื่อนสนิทที่เป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนเดียวกัน ได้ตัดสินใจทำการทดลองต่างๆ เพื่อหาทางแก้ปัญหาวิกฤติวัยกลางคนที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ จากแนวคิดที่มนุษย์มีแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่เสมอ พวกเขาเริ่มต้นดื่มเหล้าในเวลาทำงานเพื่อรักษาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดคงที่ตลอดวัน แต่การทดลองนี้กลับเกิดผลเสียอย่างมาก ทั้งสี่คนกลับมีปัญหาสุขภาพและความประสบความสำเร็จในการทำงาน ทางออกที่พวกเขากำลังมองหาก็ไม่ได้อยู่ในขวดเหล้าที่พวกเขาดื่ม พวกเขาต้องเริ่มคิดทำยังไงให้สามารถเพิ่มคุณค่าและความสำเร็จในชีวิตของพวกเขา การทำการทดลองนี้คือการเตือนภัยที่สวยงามว่าการละเลยสุขภาพของเราอาจทำให้เสียหายทั้งที่สุขภาพและความสำเร็จในชีวิต เพราะนอกจากสุขภาพที่ดีแล้ว ความสำเร็จในชีวิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง พวกเขาต้องหันมาสร้างแผนการที่ดีขึ้น ที่จะช่วยให้พวกเขาฟื้นฟูสุขภาพและความสำเร็จในชีวิตอีกครั้ง การเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีเพื่อสุขภาพและความสำเร็จของชีวิตนั้น จะต้องเริ่มที่การเลิกดื่มเหล้า และมุ่งหน้าสู่การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นทุกวัน พวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น และหันมามองหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างจริงจัง เพื่อหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสม และสุขภาพที่ดีและความสำเร็จในชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่พวกเขาควรมองหาและมุ่งมั่นทำให้เป็นจริง

IMDB : tt10288566

คะแนน : 8บทความนี้เล่าเรื่องราวของมาติน, นิโคลาธ, ปีเตอร์ และทอมมี่ ที่เป็นเพื่อนสนิทที่เป็นครูสอนหนังสือโรงเรียนเดียวกัน ทั้งสี่คนได้ทดลองดื่มเหล้าในเวลาทำงานเพื่อให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดคงที่ตลอดทั้งวัน แต่ที่เริ่มต้นของการทดลองนี้กลับเป็นการเริ่มต้นของปัญหาที่มากยิ่งขึ้น ทั้งสี่คนต่างก็มีปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น และการละเลยในการทำงานทำให้พวกเขาเสียโอกาสในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีทางออกในการหยุดดื่มเหล้าเท่านั้น แต่ต้องมีการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง การพบคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและการสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือพวกเขาให้ฟื้นคืนสู่ชีวิตที่มีคุณค่าอีกครั้ง บทความนี้เป็นการเตือนให้ทุกคนระวังกับการดื่มเหล้าในที่ทำงานและการต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นอย่างดี หากมีปัญหาก็ไม่ควรละเลยและควรหาทางแก้ไขให้ทันที การเตือนนี้เป็นการเตือนใจที่ช่วยให้เราได้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เราละเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ทันท่วงที และสร้างการตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นอย่างดี