ค้นหาหนัง

Beasts Clawing at Straws

Beasts Clawing at Straws
เรื่องย่อ : Beasts Clawing at Straws

เมื่อค่ำคืนหนึ่ง 8 คนจากที่ต่าง ๆ ได้รวมตัวกันที่หลุยส์วิตตองปริศนาใบหนึ่ง พวกเขาไม่รู้ว่าทำไมต้องมาที่นี่ แต่พวกเขารู้ว่ามีเหตุผลที่ชัดเจนที่จะต้องแก้ไขปัญหาในที่สุดท้าย คนแรกคือมิสเตอร์เอ เขามีความสามารถในการพูดจาที่สามารถทำให้ใครๆ ก็เชื่อมั่นว่าเขาคือคนที่ถูกต้อง และเขามักใช้ความสามารถนี้ในการช่วยเหลือผู้อื่น คนที่สองคือมิสเตอร์บี เธอมีความโดดเด่นในการแก้ปัญหาและมีความกระตือรือร้นที่สุดในการแก้ปัญหา คนที่สามคือมิสเตอร์ซี เธอมีความสามารถทางศิลปะที่ดีมาก และมักใช้ความสามารถนี้ในการประกอบอาชีพที่น่าประหยัด คนที่สี่คือมิสเตอร์ดี เธอมีความสามารถทางเลขคณิตศาสตร์ที่สุดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเลข คนที่ห้าคือมิสเตอร์อี เธอมีความสามารถทางกายภาพที่สุดในการทำงานที่ต้องใช้กำลังหรือความแข็งแรง คนที่หกคือมิสเตอร์เอฟ เขามีความสามารถทางการกินที่สุดในการประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถทางละเลย คนที่เจ็ดคือมิสเตอร์จี เธอมีความสามารถทางการเรียนรู้ที่สุดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความรู้ และมักใช้ความสามารถนี้ในการเรียนรู้เพิ่มเติม คนที่แปดคือมิสเตอร์เค เธอมีความสามารถทางการคิดที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการคิด แต่เมื่อพวกเขามาถึงที่หลุยส์วิตตองปริศนาใบหนึ่ง พวกเขาพบว่าทุกคนก็มีความสามารถเท่าเทียมกัน และทุกคนต่างมีเหตุผลที่มาที่นี่ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโชคชะตาที่วุ่นวาย แต่พวกเขาก็ต้องพบเห็นว่าเมื่อทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกัน การแก่งแย่งอ้างสิทธิ์ครอบครองโชคอันตรายชิ้นนี้ จึงปะทุขึ้นอย่างดุเดือดเลือดสาดสุดๆ แต่พวกเขาก็รู้ว่าต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในที่สุดท้าย ด้วยความสามารถที่ร่วมกัน และความเข้าใจของสถานการณ์ พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างไรบางเสี้ยว และสามารถทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ้นสุดท้าย พวกเขาได้แก้ไขปัญหาในที่สุดท้าย และร่วมมือกันเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในการทำงานร่วมกัน

IMDB : tt9747594

คะแนน : 8บทความนี้เล่าเรื่องราวของ 8 คนที่เริ่มต้นการเดินทางจากหลุยส์วิตตองปริศนาใบหนึ่ง ซึ่งเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความรอบรู้ ทั้งหลบหนี การแก่งแย่ง และการเอาชนะภัยคุกคามที่ตามมา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครแต่ละคนมีความร้อนเงินและความซับซ้อน ซึ่งทำให้ผู้อ่านต้องติดตามเพื่อเข้าใจเนื้อเรื่องอย่างถูกต้อง การแก้ไขปมและสิทธิ์ของโชคชะตาความร้อนเงินจะเปิดเผยอย่างไร เป็นคำถามที่ผู้อ่านต้องตอบเองในขณะที่อ่านบทความนี้