ค้นหาหนัง

Black Book

Black Book
เรื่องย่อ : Black Book

หนังเรื่องใต้ดินชาวยิวที่ปฏิบัติภารกิจลับต่อต้านรัฐบาลนาซีในช่วงปี 1944-45 เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการต่อต้านที่มาจากกลุ่มคนที่ถูกจัดเป็นศัตรูของรัฐบาลที่ปกครองอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นางเอกที่ต้องรับบทเป็นนางนกต่อได้เป็นตัวตั้งต้นที่ผู้ชมสามารถเห็นว่าเธอเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีประสบการณ์ในการต่อต้านระบบเดิมๆ แต่เมื่อเธอต้องเผชิญกับความเสี่ยงและการต่อต้านที่ต้องทำ เธอกลับเปลี่ยนไปมีความกล้าหาญและมุ่งมั่นมากขึ้น ทั้งนี้เรื่องย่อของหนังเล่าเรื่องใต้ดินชาวยิวที่ต่อต้านรัฐบาลนาซีในช่วงปี 1944-45 นี้เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการต่อต้านที่มาจากกลุ่มคนที่ถูกจัดเป็นศัตรูของรัฐบาลที่ปกครองอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นางเอกที่ต้องรับบทเป็นนางนกต่อได้เป็นตัวตั้งต้นที่ผู้ชมสามารถเห็นว่าเธอเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีประสบการณ์ในการต่อต้านระบบเดิมๆ แต่เมื่อเธอต้องเผชิญกับความเสี่ยงและการต่อต้านที่ต้องทำ เธอกลับเปลี่ยนไปมีความกล้าหาญและมุ่งมั่นมากขึ้น ทั้งนี้เรื่องย่อของหนังเล่าเรื่องใต้ดินชาวยิวที่ต่อต้านรัฐบาลนาซีในช่วงปี 1944-45 นี้เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการต่อต้านที่มาจากกลุ่มคนที่ถูกจัดเป็นศัตรูของรัฐบาลที่ปกครองอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นางเอกที่ต้องรับบทเป็นนางนกต่อได้เป็นตัวตั้งต้นที่ผู้ชมสามารถเห็นว่าเธอเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีประสบการณ์ในการต่อต้านระบบเดิมๆ แต่เมื่อเธอต้องเผชิญกับความเสี่ยงและการต่อต้านที่ต้องทำ เธอกลับเปลี่ยนไปมีความกล้าหาญและมุ่งมั่นมากขึ้น

IMDB : tt0389557

คะแนน : 10ของโลก แต่ก็เป็นคนธรรมดาที่มีความกล้าหาญและความเมตตาที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง ถึงแม้จะเสี่ยงตายก็ตาม นอกจากนี้ ฉันชอบวิธีการสร้างเนื้อเรื่องที่ไม่ซับซ้อนมาก ทำให้ผู้ชมสามารถติดตามเนื้อเรื่องได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ฉันคิดว่าการแสดงบทบาทของนางนกต่อได้ดีมาก โดยเฉพาะในส่วนของการแสดงอารมณ์ที่ทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานและความกล้าหาญของตัวละครได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ทำให้ผู้ชมสามารถหวังเป็นอย่างมากในตัวละคร และต้องการดูว่าเธอจะต่อสู้ต่อไปอย่างไรในสถานการณ์ที่ท้าทายต่อไป