ค้นหาหนัง

Bloodshot จักรกลเลือดดุ

Bloodshot จักรกลเลือดดุ
เรื่องย่อ : Bloodshot จักรกลเลือดดุ

เขาต้องพยายามหาความจริงเกี่ยวกับตัวเองและต่อสู้กับองค์กรที่กำลังคุกคามเขา โดยมีเพียงแค่ความเชื่อว่าคุณสามารถทำให้สิ่งที่ผิดพลาดกลับมาในสัดส่วนที่ถูกต้อง และความรู้สึกของความรักนั้นย่อมช่วยเขาออกจากความมืดและนำเขากลับสู่ความจริงที่เขาต้องการ เขาต้องพยายามทำให้ความจริงกลับมา และรู้เรื่องความทรงจำของเขา ต้องพยายามทำให้องค์กรเห็นว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรที่จะทำตามคำสั่ง แต่เป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึก ความรัก และความเมตตา และสามารถต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมในโลกนี้ได้ ราวของ Ray Garrison หรือ Bloodshot นั้นเป็นเรื่องราวที่ตื่นตาตื่นใจและมีความสมจริง ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการควบคุมจิตใจ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้กับผู้ชมทุกคนที่ร่วมสนุกสนานด้วยกัน และรู้สึกถึงความสำคัญของความเท่าเทียมและความยุติธรรมในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

IMDB : tt1634106

คะแนน : 4Ray Garrison (Vin Diesel) is a man who has been turned into a killing machine, carrying out dangerous missions at the command of an organization. His memories have been wiped clean, and all he knows is that he must carry out his missions to help his loved ones. But he is not just an ordinary man, as his blood contains nanites, tiny machines that give him superhuman strength and healing powers. He is like a modern-day Frankenstein, a weapon for the organization. However, when something goes awry, he realizes that he has been deceived and manipulated by the organization, who have been erasing his memories and using him for their own gain. Now, Ray must fight to regain control of his own life and uncover the truth behind the organization's motives. With his newfound powers and determination, he sets out on a mission to take down the organization and reclaim his humanity. The story of Ray Garrison is a thrilling and action-packed tale of betrayal, redemption, and the fight for freedom. Vin Diesel delivers a powerful performance as the conflicted and determined protagonist, bringing depth and emotion to the character. The film is filled with intense action sequences, stunning visual effects, and a gripping storyline that will keep audiences on the edge of their seats. Overall, "Bloodshot" is a thrilling and entertaining film that delivers on both action and emotion. Vin Diesel's portrayal of Ray Garrison is compelling and engaging, and the film's high-octane action sequences are sure to satisfy any adrenaline junkie. If you're looking for a fast-paced and exciting movie with a compelling story, "Bloodshot" is definitely worth checking out.