ค้นหาหนัง

Confucius

Confucius
เรื่องย่อ : Confucius

ในยุคชุนชิวของประเทศจีน การแย่งชิงอำนาจเป็นสิ่งที่ไม่แปลกใจเลยทีเดียว แต่ความไม่เหมือนกันนั้นเกิดขึ้นในทุกแคว้น โดยเฉพาะเมื่อผู้นำแคว้นไม่มีอำนาจใดๆ จริง ๆ อำนาจที่แท้จริงถูกกระจายให้กับสามตระกูลใหญ่ตามหัวเมือง เจ้านครหลู่รู้สึกประทับใจการทำหน้าที่ของ ขงจื๊อ ที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษของเขา และมอบหมายให้เขาเป็นผู้สำเร็จราชการหลวง ขงจื๊อ ได้กระทำการช่วยเหลือทาส ที่ไม่ต้องการถูกฝังทั้งเป็นไปพร้อมกับเจ้านายที่เสียชีวิต แต่ความสำเร็จของเขาทำให้ นายพล กงซานหนิว แห่งกองทัพแคว้นหลู่รู้สึกเป็นปฏิปักษ์ ในศาล ขงจื๊อ ได้สาธิตในเรื่องการใช้ศีลธรรม รวมถึงวางแผนการอันชาญฉลาดในการยึดหัวเมืองทั้งสาม ที่สูญเสียไปให้กับแคว้นชีเมื่อสามทศวรรษก่อน โดยแผนการขั้นต่อไปของเขาก็คือการนำตระกูลทั้งสามกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นหลู่ โดยการสั่งให้พวกเขาทำลายกำแพงที่สูงตะหง่าน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการไม่ยอมรับการปกครองของเจ้านครหลู่ แต่แล้ว ขงจื๊อ ก็ถูกลอบแทงข้างหลัง เมื่อเจ้านครชีแอบส่งครื่องกำนัลไปให้เจ้านครหลู่

IMDB : tt1397498

คะแนน : 5บทความนี้เล่าเรื่องราวในยุคชุนชิวของประเทศจีน ที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจและการต่อสู้เพื่อขยายอาณาเขตของตนเอง ในยุคนี้ แคว้นหลู่ก็ไม่แตกต่างกัน โดยผู้นำแคว้นไม่มีอำนาจใดๆ เพราะอำนาจถูกกระจายให้กับสามตระกูลใหญ่ตามหัวเมือง เจ้านครหลู่รู้สึกประทับใจการทำหน้าที่ของ ขงจื๊อ เขาเชื้อเชิญให้ ขงจื๊อ มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษ และมอบหมายให้เขาเป็นผุ้สำเร็จราชการหลวง จากนั้น ขงจื๊อ ได้ช่วยเหลือทาสที่ไม่ต้องการถูกฝังทั้งเป็นไปพร้อมกับเจ้านายที่เสียชีวิต แต่ความสำเร็จของเขาทำให้ นายพล กงซานหนิว แห่งกองทัพแคว้นหลู่รู้สึกเป็นปฏิปักษ์ ในศาล ขงจื๊อ ได้สาธิตในเรื่องการใช้ศีลธรรม รวมถึงวางแผนการอันชาญฉลาดในการยึดหัวเมืองทั้งสาม ที่สูญเสียไปให้กับแคว้นชีเมื่อสามทศวรรษก่อน โดยแผนการขั้นต่อไปของเขาก็คือการนำตระกูลทั้งสามกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นหลู่ โดยการสั่งให้พวกเขาทำลายกำแพงที่สูงตะหง่าน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการไม่ยอมรับการปกครองของเจ้านครหลู่ แต่แล้ว ขงจื๊อ ก็ถูกลอบแทงข้างหลัง เมื่อเจ้านครชีแอบส่งครื่องกำนัลไปให้เจ้านครหลู่ เรื่องราวนี้นำเสนอในรูปแบบของเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและน่าตื่นเตือนให้คนอ่าน ด้วยความสนุกสนานและน่าตื่นเตื่นที่เต็มไปด้วยการสาธิตความฉลาดและการใช้ศีลธรรมในการแย่งชิงอำนาจ รวมถึงการสร้างสรรค์แผนการที่ชาญฉลาดในการยึดหัวเมืองทั้งสาม ในท้ายที่สุด แม้ว่า ขงจื๊อ จะถูกลอบแทงข้างหลัง แต่เรื่องราวของเขาก็ยังคงสร้างความประทับใจและความทึ่งทึ้งให้กับผู้อ่านในทุกคนไปต่อไป