ค้นหาหนัง

Déjà Vu

Déjà Vu
เรื่องย่อ : Déjà Vu

ทุกคนในชีวิตประจำวันนั้นมักจะเคยมีความรู้สึกเดจา วู (Deja Vu) อย่างน้อยครั้งหนึ่ง ความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเคยเห็น หรือเคยทำสิ่งนั้นมาก่อนแล้ว แม้ว่าเราจะไม่ได้ทำหรือเห็นมันมาก่อนนั้นเลย ความรู้สึกเหล่านี้มักจะทำให้เราสงสัยว่ามันมาจากที่ไหน หรือมีความหมายอะไรบ้าง การวิจัยทางจิตวิทยาได้ระบุว่า เดจา วู (Deja Vu) นั้นเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสมองเราเอง โดยที่สมองจะส่งสัญญาณผิดพลาด ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนมีความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แม้ว่าจริง ๆ แล้วเราไม่ได้เกิดมันมาก่อนนั้นเลย นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีอื่น ๆ ที่กล่าวว่า เดจา วู (Deja Vu) อาจเกิดจากความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตหลังควาย หรือความเชื่อที่ว่ามันเป็นการเห็นล่วงลับจากอดีตหรืออนาคต ไมว่าจะเป็นที่มาหรือสาเหตุของเดจา วู (Deja Vu) อย่างไร ความรู้สึกนี้ก็ยังคงทำให้เราสงสัยและตื่นเต้น ว่ามันมีความหมายอะไรบ้าง หรือเป็นเพียงความผิดพลาดจากสมองเราเอง ในที่สุด ความรู้สึกเดจา วู (Deja Vu) อาจจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคน และไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่ามันมาจากที่ไหน แต่สิ่งที่แน่นอนคือ ความรู้สึกเหล่านี้มักจะทำให้เราสงสัยและตื่นเต้นเสมอ ว่ามันมีความหมายอะไรบ้าง และเป็นส่วนสำคัญของชีวิตของเราหรือไม่ ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถหาคำตอบได้ชัดเจน แต่เดจา วู (Deja Vu) ยังคงเป็นปรากฎการณ์ที่น่าทึ่งและน่าสนใจที่มนุษย์ทุกคนต่างเคยประสบเป็นอย่างมาก

IMDB : tt0453467

คะแนน : 9เดจา วู (Deja Vu) เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนทั่วไปมักจะเจอกันอยู่บ่อย ๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อคุณมีความทรงจำที่เกี่ยวกับสถานที่หรือเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกเหมือนมีครั้งที่แล้ว โดยที่คุณไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ว่าทำไมความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น ผู้คนมักจะรู้สึกเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนเสมอ แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว มันเป็นครั้งแรกที่พวกเขาเจอกับมัน บางคนก็เชื่อว่าเดจา วู นั้นเป็นการเข้าถึงข้อมูลจากอดีตหรืออาจเป็นคำเตือนจากอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เดจา วู เป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนทำความเข้าใจได้และมักเกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ ซึ่งสร้างความพิศวงและความสนใจในเรื่องความทรงจำและความเชื่อมั่นในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวของเรา แม้ว่าทางวิทยาศาสตร์อาจจะยังไม่สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์นี้ได้อย่างแน่นอน แต่ความเป็นจริงที่ทุกคนมีโอกาสเจอกับเดจา วู อยู่เสมอ ก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจและเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนควรสนใจและศึกษาเพิ่มเติมแน่นอน