ค้นหาหนัง

District 9 ยึดแผ่นดิน เปลี่ยนพันธุ์มนุษย์

District 9 ยึดแผ่นดิน เปลี่ยนพันธุ์มนุษย์
เรื่องย่อ : District 9 ยึดแผ่นดิน เปลี่ยนพันธุ์มนุษย์

ในตอนแรก มนุษย์ที่เดิมพึ่งรู้สึกดีใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากมิตรใหม่ที่มาจากจักรวาลไกลโพ้น พวกเขาเชื่อว่ามิตรใหม่นั้นมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย แต่เมื่อมนุษย์ที่เดิมค้นพบความจริงที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและเห็นแผนการที่มิตรใหม่มีความเป็นอันตรายต่อพวกเขา พวกเขาต้องรีบระบายกันหาทางป้องกันตนเองและสายพันธุ์ของพวกเขา มนุษย์ที่เดิมต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่โตที่พวกเขาไม่曾เผชิญมาก่อน พวกเขาต้องเตรียมตัวและรวบรวมกำลังทุกชนิดเพื่อเอาชนะศัตรูที่มีพลังและเทคโนโลยีที่เราไม่คุ้นเคย การเอาชนะศัตรูเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มนุษย์ที่เดิมต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อป้องกันตนเองและสายพันธุ์ของพวกเขา แผนการหายนะอันชัดเจนและมุ่งมั่นของมนุษย์ที่เดิมนั้นทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะศัตรูที่มีพลังและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าได้อย่างสำเร็จ พวกเขาไม่ย่อที่จะใช้ความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นเพื่อปกป้องสายพันธุ์ของพวกเขา และเมื่อสงครามสิ้นสุดลง มันกลับไปเป็นสถานที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นประโยชน์กับมิตรใหม่อีกครั้ง ในที่สุด มนุษย์ที่เดิมได้เรียนรู้ความสำคัญของการรักษาสันธานและความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรที่มาจากจักรวาลอื่น พวกเขารู้ว่าความเข้าใจและความเป็นมิตรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างสันธานและความสัมพันธ์ที่ดีกัน และพวกเขาจะไม่ลืมคราวที่พวกเขาต้องเผชิญกับศัตรูที่มีพลังและเทคโนโลยีที่เราไม่คุ้นเคย การรักษาสันธานและความเป็นมิตรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างสันธานและความสัมพันธ์ที่ดีกันในอนาคต

IMDB : tt1136608

คะแนน : 8บทความนี้เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของแอฟริกาตอนใต้จากการเป็นแหล่งพำนนักของมิตรใหม่จากจักรวาลไกลโพ้น ให้กลายเป็นเขตปกครองอิสระ และการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเสียสละอย่างจริงใจของมนุษย์เจ้าของเดิม แต่กลับเป็นระทึกใจเมื่อพบว่ามิตรใหม่มีแผนทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้สูญสิ้นสายพันธุ์ไปจากพิภพ สร้างความสนุกสนานและน่าสนใจให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งมีชีวิตและความเป็นมนุษย์ในโลกของเรา