ค้นหาหนัง

Dream Home

Dream Home
เรื่องย่อ : Dream Home

สาวคนหนึ่งที่มีความฝันอยากได้บ้านสวยๆที่มองเห็นวิวทะเล แต่ความฝันนี้กลับกลายเป็นความหวาดกลัวและทำลายชีวิตของเธอเอง การที่เธอตั้งใจที่จะฆ่าเพื่อนบ้านเพื่อให้ได้บ้านที่เธอต้องการนั้นเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีเหตุจาก การกระทำที่ไม่มีความเมตตาและไม่มีความเห็นใจต่อชีวิตคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและไม่ถูกต้องเลยทีเดียว ความฝันที่มีค่าของเธอกลับกลายเป็นความทุกข์ที่ทำให้เธอเสียเวลาและความสุขของชีวิตไปอีกด้วย การที่เธอตั้งใจที่จะทำลายชีวิตของคนอื่นเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตของเธอเองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและไม่มีความสำเร็จเลยทีเดียว ความสุขและความสำเร็จในชีวิตไม่ได้มาจากการทำลายชีวิตของคนอื่น แต่มาจากความพยายามและความสามารถในการทำงานอย่างหนัก เพื่อที่จะได้บ้านที่ตัวเองต้องการ และเมื่อเธอทำในทางที่ถูกต้องและมีคุณค่า เธอจะได้รับความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงในที่สุด ดังนั้น ความฝันที่มีค่าของเธอจึงควรที่จะทำในทางที่ถูกต้องและมีคุณค่า โดยการทำงานอย่างหนักและไม่มีความสำเร็จที่มาจากการทำลายชีวิตของคนอื่น เพื่อที่จะได้บ้านที่เธอต้องการและความสุขที่แท้จริงในที่สุด ในที่สุด ความสุขและความสำเร็จนั้นมาจากการทำงานอย่างหนักและมีคุณค่า และไม่มาจากการทำลายชีวิตของคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทำในที่สุด การเรียนรู้จากความผิดพลาดของเธอและใช้ความฝันที่มีค่าของเธอให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างหนักและมีคุณค่าในที่สุด ความสุขและความสำเร็จนั้นมาจากการทำงานอย่างหนักและมีคุณค่า และไม่มาจากการทำลายชีวิตของคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทำในที่สุด การเรียนรู้จากความผิดพลาดของเธอและใช้ความฝันที่มีค่าของเธอให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างหนักและมีคุณค่าในที่สุด

IMDB : tt1407972

คะแนน : 7ข้อคิดและพฤติกรรมที่เป็นผลมั่นใจที่ไม่ดี และเป็นผลกระทบที่ไม่ดีต่อผู้อื่น โดยไม่ควรทำในชีวิตจริง เรื่องเส้นเรื่องผ่านนี้เป็นตัวอย่างของความอยากได้ที่เกินไปที่ส่งผลให้คนอื่นเป็นเหยื่อของความอยากได้นั้นเอง การคิดด้วยความอยากได้ที่เกินไปอาจทำให้เราลืมค่าความเป็นมนุษย์และความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น และทำให้เราลืมค่าความชีวิตของคนอื่น ความมั่นใจที่เกินไปอาจส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานและความเสียหายที่ไม่สมควรแก่ผู้อื่น ดังนั้น การรักษาความมั่นใจให้เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและให้ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันของเรา ความมั่นใจที่ดีควรมาพร้อมกับความเห็นอกเห็นใจและความเป็นมนุษย์ที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสังคมที่ดีและเชิดชูค่าความเป็นมนุษย์ของเราและผู้อื่นในทุก ๆ วัน