ค้นหาหนัง

Equilibrium

Equilibrium
เรื่องย่อ : Equilibrium

ในอนาคตที่เลวร้ายและเผด็จการครอบครองอำนาจอย่างไม่มีเมตตา การรักษาความสงบสุขกลับกลายเป็นการปกครองด้วยความรุนแรงและการใช้ยาเสพย์ติดเป็นเครื่องมือในการควบคุมประชาชน ทุกคนต้องเผชิญกับการแสดงอารมณ์มีโทษที่หลากหลาย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ชายผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายได้ทำให้ระบบการปกครองลุกลามล้มล้างลงไปอย่างรวดเร็ว การใช้กำลังที่ไม่เป็นมนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานและความเลวร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุด อนาคตที่เลวร้ายและเผด็จการครอบครองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและความเสรีภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องมีการต่อต้านอย่างแข็งแรงและมีการร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเผด็จการที่ทำลายสันติภาพและเสรีภาพของมนุษยชาติไปด้วยความโหดร้าย หวังว่าในอนาคตที่เสียดายนั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมนุษยชาติจะได้สิทธิและเสรีภาพที่เป็นธรรมอย่างสมบูรณ์

IMDB : tt0238380

คะแนน : 9ข่าวสารน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคตที่มืดมนและเลวร้ายของระบอบเผด็จการที่จะคงความสงบสุขโดยการใช้ยาเสพย์ติดเป็นเครื่องมือในการปราบปรามประชาชน นอกจากนี้ยังมีการใช้การแสดงอารมณ์มีโทษถึงตายเพื่อขู่เข็ญประชาชนอีกด้วย สิ่งที่ทำให้เกิดการลักลอบล้มล้างระบบแบบนี้คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เห็นด้วยกับความยุติธรรมและเสรีภาพที่จะร่วมกันทำให้ระบบที่เป็นอันมีความสมดุลและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน