ค้นหาหนัง

Furry Vengeance

Furry Vengeance
เรื่องย่อ : Furry Vengeance

แดน แซนเดอร์ส (เบรนดอน เฟรเซอร) เป็นนักอสังหาริมทรัพย์ที่มีความทะเยอทะยานในการย้ายครอบครัวของเขาไปอาศัยอยู่ในป่าที่ชิคาโก เขามีแผนการทำโครงการที่จะทำให้ป่าเป็นบ้านจัดสรร แต่เมื่อสัตว์ป่าเริ่มรู้สึกถูกล่วงล้ำจากการกระทำของเขา เขาจึงคิดแผนการณ์ยับยั้งการทำโครงการของเขา! แดนเป็นคนที่มีความชอบธรรมชัดเจนและเคารพสิทธิของสัตว์ป่า แต่เขาก็มีความทะเยอทะยานในการทำให้ครอบครัวของเขามีชีวิตที่ดีกว่า แผนการทำโครงการเพื่อทำให้ป่าเป็นบ้านจัดสรรถือเป็นความใฝ่รู้ของเขาที่เขาคิดว่าจะทำให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่เมื่อสัตว์ป่าเริ่มรู้สึกถูกล่วงล้ำจากการกระทำของเขา แดนจึงเริ่มที่จะตระเตรียมแผนการณ์ในการยับยั้งการทำโครงการของเขา โดยการหาทางที่จะทำให้สัตว์ป่าไม่ถูกทำลายจากการทำโครงการของเขา และพยายามทำให้เขาเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า แผนการณ์ของเขากลับกลายเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าในป่าที่ชิคาโก และเขาเริ่มที่จะทำงานร่วมกับองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อทำให้ป่าที่ชิคาโกมีชีวิตที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น แผนการณ์ของเขากลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และดีใจให้กับสังคม แดน แซนเดอร์ส (เบรนดอน เฟรเซอร) เป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า และการเปลี่ยนแปลงแผนการณ์ของเขาเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และดีใจให้กับสังคม โดยที่กลับกลายเป็นการประสานงานกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน การทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคม

IMDB : tt0492389

คะแนน : 4บทความเกี่ยวกับแดน แซนเดอร์ส (เบรนดอน เฟรเซอร์) นักอสังหาริมทรัพย์ที่ย้ายครอบครัวไปอาศัยอยู่ในป่าที่ชิคาโก เพื่อทำโครงการทำป่าให้เป็นบ้านจัดสรร ตอนแรกเขาคิดว่าการทำโครงการนี้จะทำให้เขาได้กำไรมากมาย แต่เมื่อสัตว์ป่าล่วงรู้ถึงการทำโครงการของเขา จึงคิดแผนการณ์ยับยั้งการทำโครงการของเขา! แดน แซนเดอร์สจึงต้องพบกับการปราบปรามจากสัตว์ป่าที่ไม่พอใจกับการทำลายธรรมชาติและต้องเอาตัวรอดจากความโกรธของพวกเขา บทความนี้จะเล่าถึงการปลดปล่อยสัตว์ป่าและการทำลายโครงการของแดน แซนเดอร์ส (เบรนดอน เฟรเซอร) อย่างลึกลงไป