ค้นหาหนัง

Get Smart with Money | ฉลาดรู้เรื่องเงิน

Get Smart with Money | ฉลาดรู้เรื่องเงิน
เรื่องย่อ : Get Smart with Money | ฉลาดรู้เรื่องเงิน

เป็นสารคดีที่ผู้เชียวชาญด้านการเงิน ได้มาให้คำแนะนำและแบ่งปันเคล็ดลับต่างๆ แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินสำหรับคู่รักที่กำลังจะสร้างครอบครัว วิธีเพิ่มเงินจากเงินเก็บจำนวนหนึ่ง การตั้งงบการเงินสำหรับใช้จ่ายกับเงินที่ต้องเก็บออม การมีชีวิตที่ก้าวหน้าโดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน การบริหารหนี้สินให้หมดเร็วกว่ากำหนด การเกษียณก่อนกำหนดเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น

Tags: หนังใหม่ / หนังใหม่ 2022 / Documentary / Netflix

IMDB : tt21654704

คะแนน : 5เป็นภาพยนตร์สารคดีที่มีประโยชน์มากๆ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินและการลงทุน เป็นคำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์มากๆ คำแนะนำและเคล็ดลับที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย