ค้นหาหนัง

Into the Inferno | สู่ไฟนรกโลกันตร์

Into the Inferno | สู่ไฟนรกโลกันตร์
เรื่องย่อ : Into the Inferno | สู่ไฟนรกโลกันตร์

สารคดีที่จะพาเราไปทำความเข้าใจภูเขาไฟอย่างลึกซึ้ง บอกข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาไฟที่ Herzog รู้สึกสนใจอยู่ และบทบาทที่มันเป็นต่อคน ความเชื่อ ความศรัทธา

Tags: Netflix / Documentary

IMDB : tt4846318

คะแนน : 9สารคดีของ Werner Herzog คนทำหนังสารคดีระดับตำนานอีกคนของวงการ ครั้งนี้เขามาจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาไฟ นำมาถ่ายทอดให้หลายๆ แง่มุม

อิทธิพลที่ภูเขาไฟมีต่อชีวิตคน เพราะในบางพื้นที่ก็จะมีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวพันกับภูเขาไฟ เช่น เชื่อว่าภูเขาไฟคือประตูมิติที่จะนำพาพวกเขาไปสู่เทพเจ้าที่พวกเขาศรัทธา หรือเชื่อว่าเมื่อคนเราตายแล้ว ก็จะไปยังที่ภูเขาไฟ

มันสะท้อนให้เห็นครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่มีพลังเหนือกว่าเรานั้น มักเป็นไปในลักษณะนี้ นั่นคือมนุษย์มักเชื่อว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่นั้น จะต้องมีเทพเจ้าหรืออะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังเสมอ

การได้ดูสารคดีนี้เลยถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทำความเข้าใจมิติของมนุษย์เกี่ยวกับความเชื่อ ซึ่งแต่ละความเชื่อก็มีผลต่อวิถีชีวิตของพวกเขาเสมอ ไม่ว่าจะการปฏิบัติตัวต่อกัน การปฏิบัติตัวต่อภูเขาไฟ (รวมถึงธรรมชาติ) และการมีจุดมุ่งหมายบางอย่างในชีวิต