ค้นหาหนัง

Leave No Trace : ปรารถนาไร้ตัวตน

Leave No Trace : ปรารถนาไร้ตัวตน
เรื่องย่อ : Leave No Trace : ปรารถนาไร้ตัวตน

เมืองใหญ่เป็นสถานที่ที่ความวุ่นวายและความเร่งรีบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลบหนีได้ แต่สำหรับพ่อและลูกสาววัยรุ่น ที่เคยมีชีวิตอยู่ในเมืองมาตลอด พวกเขาต้องการความเงียบสงบและความเป็นอิสระจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะหลบหนีจากสังคมและไปอยู่ในป่า โดยพวกเขามีแผนที่จะสร้างบ้านและเลี้ยงสัตว์ในป่าเพื่อให้ได้ความสงบสุขที่ตั้งใจมาหา แต่ความสงบสุขในป่าไม่อยู่กับพวกเขานานเท่าที่พวกเขาคาด และไม่นานที่พวกเขาได้รับคำสั่งจับตัวจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ่อและลูกสาวจึงต้องตัดสินใจอยู่ระหว่างการกลับไปใช้ชีวิตในเมืองหรือที่จะหนีเข้าไปอยู่ในป่าอีกครั้ง พ่อและลูกสาววัยรุ่นต่างก็มีความปรารถนาที่จะได้มีชีวิตที่เงียบสงบและอิสระ แต่พวกเขาก็รู้ว่าการอยู่ในป่าก็มีความท้าทายและความยากลำบากอยู่เช่นกัน พวกเขาต้องกลับไปพิจารณาถึงสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขามากที่สุด และต้องตัดสินใจที่จะเลือกทางใดที่ทำให้พวกเขามีความสุขและพึงพอใจมากที่สุด และที่สุดท้ายพ่อและลูกสาววัยรุ่นจึงตัดสินใจที่จะกลับไปใช้ชีวิตในเมือง โดยพวกเขารู้ว่าความสุขและความอิสระไม่ได้อยู่ที่สถานที่ใด แต่อยู่ที่ความสุขและความพึงพอใจภายในใจของพวกเขาเอง พวกเขาจึงได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความสุขและความอิสระที่แท้จริงในการตัดสินใจของพวกเขา และพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความสุขและความอิสระนั้นอยู่ที่การเปิดใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยความสำเร็จที่พวกเขาได้รับจากการตัดสินใจนั้น พ่อและลูกสาววัยรุ่นจึงได้มีชีวิตที่สุขและอิสระในเมืองใหญ่อย่างที่พวกเขาตั้งใจมาหา และได้สัญญาว่าจะไม่มิใจที่จะตัดสินใจที่ทำให้พวกเขามีความสุขและพึงพอใจอีกครั้งในอนาคต

IMDB : tt3892172

คะแนน : 10บทความเรื่อง "พ่อและลูกสาววัยรุ่นที่หลีกหนีจากสังคมเมืองมาใช้ชีวิตในป่า" เล่าถึงเรื่องราวของพ่อและลูกสาววัยรุ่นที่ต้องหลีกหนีจากสังคมเมืองเพื่อหาความสงบสุขในชีวิตที่ไม่มีความวุ่นวายของเมืองใหญ่ พ่อและลูกสาวได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในป่า เรื่องราวของพ่อและลูกสาวที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสุขและน่าสนใจ แต่ทว่าเมื่อพ่อและลูกสาวถูกทางการจับตัวได้ ทั้งคู่จึงต้องตัดสินใจอีกครั้งว่า จะกลับไปใช้ชีวิตในเมือง หรือหนีเข้าไปอยู่ในป่าอีกครั้ง บทความนี้เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสุขสงบในธรรมชาติกับความเสียหายของการหลีกหนีจากสังคมและการยอมทนจากปัญหาในชีวิตประจำวัน