ค้นหาหนัง

Lights Out

หมวดหมู่ :
Lights Out
เรื่องย่อ : Lights Out

เมื่อรีเบคก้าออกจากบ้าน เธอรู้สึกว่าเธอได้ทิ้งความกลัววัยเด็กไว้เบื้องหลังแล้ว การเติบโตของเธอไม่เคยมั่นใจว่าสิ่งใดเป็นจริงและสิ่งใดไม่เป็นจริง... แต่เมื่อไฟดับและมืดลง ในขณะนี้มาร์ติน น้องชายตัวน้อยของเธอกำลังประสบเหตุร้ายที่ไม่สามารถอธิบายได้ เหตุการณ์ที่เคยทดสอบความสงบเสงวนและคุกคามความปลอดภัยของเธอ ดวงวิญญาณน่ากลัวที่มีความผูกพันอันลึกลับกับ โซฟี แม่ของทั้งสอง ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เมื่อรีเบคก้าเริ่มเข้าใจความจริง ชีวิตของทุกคนต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง... ทันทีที่ไฟดับและมืดลง สิ่งที่เคยเป็นแค่ความกลัววัยเด็กกลับกลายเป็นความอันตรายที่เริ่มเข้ามาจากทุกทิศทาง และเธอต้องพบวิญญาณที่มืดมนอีกครั้ง...

IMDB : tt4786282

คะแนน : 8Article Review: "The Shadow Behind" This article delves into the theme of leaving behind childhood fears when growing up. The protagonist, Rebecca, reflects on her past and realizes that she has left behind the fears of her childhood, only to have them resurface when her younger brother, Martin, experiences unexplainable and terrifying events. The article skillfully builds tension and mystery, leading up to the reappearance of Sofia, the enigmatic figure tied to the family's deep-seated fears. As Rebecca delves closer to uncovering the truth, the lives of everyone involved are put in danger, creating an atmosphere of imminent peril. The article effectively captures the struggle of growing up and facing the shadows of the past. Overall, it is a compelling and suspenseful read that keeps the reader engaged until the very end.