ค้นหาหนัง

Lulli ลัลลี่: เสียงสะท้อนใจ

Lulli ลัลลี่: เสียงสะท้อนใจ
เรื่องย่อ : Lulli ลัลลี่: เสียงสะท้อนใจ

"เราไม่สามารถรับฟังความคิดของคนอื่นได้" คำว่านี้เคยเป็นคำพูดที่นักศึกษาแพทย์สมองดีเชื่อมั่นอย่างยิ่ง แต่หลังจากที่เขาผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้เขาตกใจอย่างมาก เขากลับพบว่าตัวเองกลายเป็นคนที่รับฟังความคิดของคนอื่นได้แล้ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการเสวนาที่มีคนมากมาย ในขณะที่เขากำลังพูดคุยกับผู้อื่น มีคนหนึ่งเข้ามาคุยกับเขาและบอกเขาว่าเขาคิดอย่างผิดพลาด ที่ตัวเองควรจะเปลี่ยนแปลงความคิดและมองโลกในแง่ดีขึ้น เขาเริ่มตกใจและรู้สึกเดือดร้อน เขาคิดว่าทำไม่ต้องได้รับคำแนะนำจากคนอื่นเพราะเขาคิดว่าตัวเองมีความสามารถในการคิดเองและไม่จำเป็นต้องรับฟังคำแนะนำจากใคร แต่หลังจากที่เขาได้รับคำแนะนำนี้ เขาก็เริ่มตกใจและเริ่มสงสัยว่าความคิดของตัวเองมีความถูกต้องและมีค่าอย่างไร เหตุการณ์นี้ทำให้เขาเริ่มรับฟังคำแนะนำจากคนอื่น และเริ่มเปิดใจในการรับฟังความคิดของคนอื่น และพบว่ามันทำให้เขามีความเจริญเติบโตและมีความเข้าใจในสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อน นักศึกษาแพทย์สมองดีได้รับเรียนรู้ว่าการรับฟังความคิดของคนอื่นมีค่าและสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได้ และเขาก็เริ่มเปิดใจในการรับฟังและเรียนรู้จากผู้อื่นมากขึ้นต่อไป

IMDB : tt16282866

คะแนน : 5บทความนี้เล่าเรื่องของนักศึกษาแพทย์สมองดีที่มีความสามารถในการคิดเชิงตรรกะและมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางการแพทย์อย่างยอดเยี่ยม แต่เมื่อเขาเผชิญกับเหตุการณ์สุดวิสัยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ทำให้เขาต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดของผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความเข้าใจของผู้อื่น บทความนี้สร้างความสนใจและสอดคล้องกับปรัชญาของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น