ค้นหาหนัง

Passion

Passion
เรื่องย่อ : Passion

การแข่งขันระหว่างเจ้านายจอมบงการของเอเจนซี่โฆษณากับลูกน้องที่มีความสามารถของเธอทวีความรุนแรงขึ้นจากการขโมยเครดิตไปสู่ความอัปยศในที่สาธารณะไปจนถึงการฆาตกรรม เป็นเรื่องที่ทำให้สังคมตกใจและสะพรึงกันอย่างมาก การแข่งขันที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการมีสติปัญญาและความรับผิดชอบในการใช้ความสามารถของเราอย่างถูกต้องและมีความสุภาพ เราควรเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ว่าการแข่งขันไม่ควรทำให้เราสูญเสียความมนุษย์และความเหมาะสม เราควรทำให้การแข่งขันเป็นการสร้างสรรค์และเป็นที่มาของความสุภาพ ไม่ใช่เป็นที่มาของความผิดและความชั่วคราว และเรายังควรให้ความสำคัญกับความเท็จจริงและความซื่อสัตย์ในการแข่งขันอีกด้วย เพื่อสร้างสังคมที่ดีและสุภาพอย่างยั่งยืน ไม่ใช่สังคมที่เต็มไปด้วยความชั่วที่เกิดจากการแข่งขันที่ไม่ถูกต้องและไม่สุภาพ ดังนั้น เราควรระมัดระวังในการแข่งขันและทำให้มันเป็นอันดับแรกของความสุภาพและความเท็จจริงในทุก ๆ สถานการณ์ที่เราเข้าไป.

IMDB : tt1829012

คะแนน : 5บทความนี้เป็นการวิจารณ์เรื่องการแข่งขันระหว่างเจ้านายจอมบงการของเอเจนซี่โฆษณากับลูกน้องที่มีความสามารถของเธอทวีความรุนแรงขึ้นจากการขโมยเครดิตไปสู่ความอัปยศในที่สาธารณะไปจนถึงการฆาตกรรม ผู้เขียนย้ำว่าการแข่งขันที่เกิดขึ้นไม่ควรถึงขั้นที่จะทำให้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นและสุดท้ายก็ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเสนอนำเรื่องนี้ไปพิจารณาในภาคธรรม และให้การกระทำที่เกิดขึ้นมีผลต่อผู้ที่กระทำและผู้ที่ถูกกระทำ เพื่อให้เกิดการแก้ไขและการป้องกันในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้สังคมมีความยั่งยืนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้เขียนเชิญชวนทุกคนร่วมกันเสียสละให้ความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นทั้งในด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนในอนาคต