ค้นหาหนัง

Sayen | ซาเยน

Sayen | ซาเยน
เรื่องย่อ : Sayen | ซาเยน

การเดินทางของ Sayen หญิงชาวมาปูเชที่ค้นพบแผนสมคบคิดอันตรายที่นำโดยองค์กรที่ทำลายที่ดินของครอบครัวเธอและทำลายระบบนิเวศในท้องถิ่นทั่วละตินอเมริกา ซาเยนจะได้รับมอบหมายให้นำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกอบกู้มรดกของครอบครัวเธอ

IMDB : tt19869024

คะแนน : 0เราเห็น Sayen หลบอยู่ในป่าหลังจากหลบหนีจากกลุ่มทหารรับจ้าง ทีมผู้สร้างทำหน้าที่ได้ดีในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเธอกับธรรมชาติ เธอพูดคุยกับพืชและสัตว์เหมือนกับครอบครัวของเธอ