ค้นหาหนัง

Special Ops: Lioness

เรื่องย่อ : Special Ops: Lioness

Joe attempts to balance her personal and professional life as the tip of the spear in the CIA's war on terror. She enlists Cruz, a female special operations Marine, as an undercover operative in the Lioness Program. โจพยายามสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเธอในฐานะปลายหอกในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของซีไอเอ เธอเกณฑ์ครูซซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธินหญิงเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบในโครงการไลโอเนส

IMDB : tt13111078

คะแนน :เลือก Season