ค้นหาหนัง

Songbird | โควิด 23 ไวรัสล้างโลก

Songbird | โควิด 23 ไวรัสล้างโลก
เรื่องย่อ : Songbird | โควิด 23 ไวรัสล้างโลก

มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมากในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา การล็อกดาวน์ที่ยาวนานนี้ทำให้คนมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในทุกด้าน การทำงานที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ทำงานก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำ การเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปใช้ระบบการเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และการสื่อสารระหว่างคนก็เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้น Nico เป็นคนหนึ่งที่มีโชคดีพอที่จะมีภูมิคุ้มกันที่สามารถที่จะออกจากบ้านได้ และเขาก็ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยการทำงานเป็นคนส่งพัสดุโดยใช้รถจักรยานยนต์ของเขา การทำงานนี้ไม่ได้เพียงแค่ทำให้เขามีรายได้ แต่ยังทำให้เขามีความสุข เพราะเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนที่ต้องการสิ่งของจากภายนอกบ้าน ส่วนแฟนของ Nico นั้นก็เป็นคนที่รอบคอบและเขารู้สึกถึงความเชื่อมั่นในความรักของเขาที่แข็งแกร่งขึ้นมากขึ้นในช่วงนี้ การสื่อสารทางโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในสถานการณ์นี้ แต่การรักและความเข้าใจที่แท้จริงก็ยังคงอยู่ ทีมแพทย์และพยาบาลที่ทำงานใน LA ก็ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องการการดูแลเพิ่มเติม การรวบรวมผู้ติดเชื้อและสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีภูมิคุ้มกันมาไว้ในเขตกักกันโรค โซน Q ก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การล็อกดาวน์ที่ยาวนานนี้อาจจะทำให้เรามีความเสียดายและต้องพึ่งพาที่รักในชีวิตประจำวัน แต่ก็ยังมีผู้คนที่ยังคงทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจ และการช่วยเหลือที่ไม่หยุดยั้ง นี่คือเรื่องราวของ Nico และผู้คนที่ทำให้โลกนี้ยังคงมีความหวังและความรักอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

IMDB : tt12592252

คะแนน : 6บทความนี้เล่าเรื่องราวในโลกที่เปลี่ยนไปจากปกติเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-23 ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 56% และมีเพียงไม่กี่คนที่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะออกจากบ้านได้ โดยเรื่องราวของ Nico นั้นเป็นตัวอย่างของความหนาแน่นทางสังคมและความแตกแยกที่เกิดขึ้นในสังคมที่กักกันโรค โดยเขาถูกเกลียดและอิจฉาเพราะมีภูมิคุ้มกัน แต่เขาก็มีความรักและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับแฟนของเขา การรวบรวมผู้ติดเชื้อและสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีภูมิคุ้มกันจากบ้านเพื่อพาไปยังเขตกักกันโรค เป็นการแสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่มีน้ำใจและความเอาใจใส่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ บทความนี้เป็นการสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นจากการล็อกดาวน์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-23 โดยเนื้อหาที่สร้างความตื่นตระหนะในการแบ่งปันความเข้าใจและความเห็นที่เปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างไม่คาดฝันในโลกที่เป็นไปไม่ได้