ค้นหาหนัง

Spoils of War

Spoils of War
เรื่องย่อ : Spoils of War

เมื่อทหารอเมริกันห้านายเข้าสู่ยุโรปที่ยึดครองนาซี พวกเขาได้รับมอบหมายที่ลับในการลักพาตัวหัวหน้ากิจการแบร์นฮาร์ด โดยทำการแอบแฝงอย่างมืออาชีพ พวกทหารอเมริกันได้วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อทำให้การลักพานี้เป็นไปอย่างลับ พวกเขาใช้วิธีการที่ค่อนข้างลับและอุบัติเหตุเพื่อหลบหนีจากการตรวจสอบของทหารนาซี โดยทำให้กิจการนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เมื่อพวกทหารอเมริกันสามารถลักพาตัวหัวหน้ากิจการแบร์นฮาร์ดไปได้โดยปลอดภัย พวกเขาได้นำเข้ามายังพื้นที่ที่ควบคุมอย่างปลอดภัย เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการทำลายกิจการของนาซีอย่างลับๆ และปลอดภัย การลักพาตัวหัวหน้ากิจการแบร์นฮาร์ดนี้ได้เป็นการปฏิบัติการที่สำเร็จอย่างมหาศาล และได้สามารถทำลายกิจการของนาซีได้โดยไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งทำให้ทหารอเมริกันสามารถทำลายฐานที่สำคัญของศัตรูได้อย่างปลอดภัย และสามารถทำให้ความเสียหายของศัตรูมากขึ้นได้อย่างมหาศาล

IMDB : tt1393003

คะแนน : 1บทความนี้เป็นการรีวิวเกี่ยวกับกิจกรรมทหารของอเมริกันที่เข้าสู่ยุโรปที่ยึดครองนาซี โดยมีการมอบหมายแอบแฝงเพื่อลักพาตัวหัวหน้ากิจการแบร์นฮาร์ด โดยทหารอเมริกันได้ทำการเข้ายึดครองนาซีอย่างมีเหตุผลและมีการวางแผนที่ดีเยี่ยม โดยการมอบหมายแอบแฝงเพื่อลักพาตัวหัวหน้ากิจการแบร์นฮาร์ด ทำให้กิจการนี้มีความสำเร็จอย่างมาก ทำให้ทหารอเมริกันได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปและกลายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสนใจและมองเป็นเรื่องสำคัญ