ค้นหาหนัง

Tarzan | ทาร์ซาน

Tarzan | ทาร์ซาน
เรื่องย่อ : Tarzan | ทาร์ซาน

เด็กน้อยคนนึงที่เติบโตขึ้นในป่าจากการเลี้ยงดูของลิงกอริลลาเพศเมีย เนื่องจากพ่อแม่เขาถูกกบฎปล้นชิงทรัพย์และนำมาทิ้งไว้ที่นี่ แล้วกำเนิดเขาขึ้น แล้วพ่อแม่ของเขาก็ตายจากไป โดยกอริลลาเรียกเขาว่า ทาซาน เขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขร่วมกับบรรดาเพื่อนสัตว์ของเขา หลังจากนั้นก็ได้มีมนุษย์กลุ่มนึงเข้าป่ามา แล้วเรื่องวุ่นวายก็เกิดขึ้น

IMDB : tt0120855

คะแนน : 7ทาร์ซานฉบับดิสนีย์ถูกดัดแปลงเนื้อเรื่องมาจากนวนิยายต้นฉบับเรื่อง "Tarzan of the apes" ปี 1914 ของเอ็ดการ์ ไรซ์ เบอร์โรส์ (Edgar Rice Burroughs) นักเขียนชาวอเมริกัน

แต่เนื่องจากนวนิยายต้นฉบับถูกเขียนขึ้นจากมุมมองของชายชาวอเมริกันผิวขาว ในยุคที่ความคิดของผู้คนในสังคมอเมริกันยังคงมีการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม รวมไปถึงอิทธิพลของแนวคิดจักรวรรดินิยม (Imperialism) ซึ่งมีความเชื่อว่า ชนผิวขาวหรือชาวยุโรปนั้นสูงส่งกว่าเชื้อชาติอื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของชาวยุโรป (White Men's Burden) ที่จะต้องไปพัฒนาและปกครองชนชาติอื่น ๆ ที่ถูกมองว่าด้อยกว่า ด้วยการเข้าไปปกครอง ควบคุม และเผยแพร่ความรู้ ศาสนา
มารยาท ความเชื่อ ภาษา และสิ่งต่าง ๆ ในวัฒนธรรมตะวันตก ให้แก่ชนพื้นเมือง

อีกทั้งเนื้อหารายละเอียดได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านและนักวิจารณ์หลายคน ในยุคต่อ ๆ มาว่า ภายในนวนิยายมีการบรรยายถึงการฆ่าสัตว์ป่าอย่างไร้เหตุผล มีการใช้ความรุนแรงหลายรูปแบบ รวมไปถึงประเด็นการเหยียดสีผิวและการลดทอน คุณค่าความเป็นมนุษย์ของชนเผ่าพื้นเมืองในแอฟริกาอย่างมาก ดังนั้น ในเวอร์ชั่นของดิสนีย์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและครอบครัวทางผู้กำกับและทีมผู้สร้างจึงได้เลือกดัดแปลงเรื่องราวที่ต่างออกไป

เราจะเห็นได้ว่า ทาร์ซานฉบับปี 1999 ได้ถูกตัดทอนเนื้อหาที่มีการเหยียดชาติพันธุ์ลงอย่างมากและมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่น่าสนใจของนวนิยายต้นฉบับที่ทางทีมงานผู้สร้างเลือกที่จะเก็บเอาไว้เพื่อพัฒนาเอามาเป็นประเด็นหลักในภาพยนตร์แอนิเมชั่น ซึ่งนั่นก็คือ "ประเด็นความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมและการเป็นตัวของตัวเอง" และยังได้เพิ่มประเด็นที่ค่อนข้างใหม่ในยุคนั้น นั่นก็คือ "การมองมนุษย์และสัตว์อย่างเท่าเทียมกัน" (The Moral Equality of Humans and Animals)