ค้นหาหนัง

The Lucky One

The Lucky One
เรื่องย่อ : The Lucky One

Logan Thibault, a U.S. Marine, returned from his third tour of duty in Iraq with one thing to credit for keeping him alive: a photograph he found of a woman he didn't know. Upon learning her name was Beth and where she lived, he appeared at her doorstep and ended up working in the dog kennel her family ran. Despite her initial mistrust and turmoil in their lives, love blossomed between them, leading Logan to hope that Beth would be more than just his good luck charm.

IMDB : tt1327194

คะแนน : 8บทความนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของ Logan Thibault ทหารนาวิกโยธินสหรัฐที่กลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในอิรัก โดยมีรูปถ่ายที่เขาพบของหญิงที่เขาไม่รู้จักเป็นจุดหัวใจหลักในชีวิตของเขา ผ่านความสับสนและการทำงานในคอกสุนัข เขาพบเบธและความรักที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา บทความนี้เขียนเป็นแนวนิยายสะท้อนถึงความรักและหวังว่าจะได้รับความสุขในชีวิต