ค้นหาหนัง

The Recruit

The Recruit
เรื่องย่อ : The Recruit

เด็กฝึกหัด CIA ชื่อเรียกที่ให้กับน้องหนึ่งที่ถูกส่งไปที่ Farm ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกฝนของหน่วยงาน CIA ที่เป็นที่รู้จักของหน่วยงานลับๆ ที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ทุกคนที่ได้ส่งไปที่นั่นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้ได้ด้วยตัวเอง เด็กฝึกหัด CIA น้องหนึ่งได้เรียนรู้จากการฝึกฝนที่ Farm ว่าการเป็นสายลับไม่ได้หมายความว่าต้องเชื่อใจใครได้ทุกคน และต้องระวังทุกการกระทำของตัวเอง น้องหนึ่งได้รับการฝึกให้เรียนรู้ว่าการรักษาความลับและรักษาตัวตนเองนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และต้องพิสูจน์ถึงคุณค่าของตัวเองได้ด้วยความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ น้องหนึ่งได้เรียนรู้การระวังข้างหลังและไม่ไว้ใจใครเลยจากการต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเอง การพิสูจน์คุณค่าของตัวเองที่ Farm ไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนเหนื่อยหน่าย แต่ทำให้เขาเป็นคนมั่นใจในทักษะและความสามารถของตัวเองมากยิ่งขึ้น และจากที่นั้น เด็กฝึกหัด CIA น้องหนึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในหน่วยงาน และเขาได้รับการพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอย่างสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับในหน้าที่ของตัวเองอย่างสิริราช และเด็กฝึกหัด CIA น้องหนึ่งได้เรียนรู้จากที่นี่ว่า ความรู้และความสามารถที่เรามีอยู่นั้นสำคัญมากกว่าการไว้ใจใครๆ ได้ และเขาจะนำความรู้และความสามารถที่ได้มาจากที่นี่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

IMDB : tt0292506

คะแนน : 7บทความเกี่ยวกับเด็กฝึกหัด CIA ที่เก่งกาจที่ต้องพิสูจน์คุณค่าของเขาที่ Farm ซึ่งเป็นสนามฝึกลับของหน่วยงาน โดยเด็กฝึกหัดนี้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้และทำงานร่วมกับทีม โดยเฉพาะการระวังข้างหลังและไม่ไว้ใจใครทำให้เขาเป็นทรวงอันดับสูง และมีความสำเร็จในการทำภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กฝึกหัดที่มีความสามารถและความมุ่งมั่นในการทำงานในหน่วยงาน CIA อย่างมีประสิทธิภาพ