ค้นหาหนัง

The Sum of All Fears

The Sum of All Fears
เรื่องย่อ : The Sum of All Fears

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้โลกตกใจกันทั้งโลก เพราะการใช้ระเบิดนิวเคลียร์เป็นวิธีการทำลายที่มีความทรงจำพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นในเชิงรัฐบาลหรือในเชิงประชาชนก็ตาม การใช้ระเบิดนิวเคลียร์แสดงถึงการละเมิดสิทธิและความเป็นมนุษย์ที่สูงสุด ทำให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงและยากจะฟื้นฟูได้ การที่อเมริกาโทษรัสเซียอย่างรวดเร็วเป็นการแสดงถึงถ้อยที่อเมริกาไม่ยอมทนต่อการละเมิดทางรัฐบาลของรัสเซีย และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอีกด้วย อนึ่ง การเลือกใช้นักวิเคราะห์รุ่นเยาว์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำก็แสดงถึงความสำคัญของการมีความรู้และความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานเพื่อการเอาชนะสถานการณ์ที่ซับซ้อน สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเตือนให้ทุกๆ ประเทศเข้าใจถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการที่ต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้กับโลกใบนี้ การใช้ความรุนแรงและการใช้เหตุสว่างอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นในทางใดก็ไม่สามารถเป็นทางเลือกที่ดีได้ สิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือการทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทุกคนทั้งโลก

IMDB : tt0164184

คะแนน : 7บทความนี้เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีรัสเซียถึงแก่กรรม ผู้ชายหนึ่งที่ไม่รู้จักการเมืองก็ถูกสืบทอดตำแหน่งแทน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดความหวาดระแวงในหมู่เจ้าหน้าที่ CIA ของอเมริกา ผู้อำนวยการ CIA บิลล์ คาบอตจึงคัดเลือกนักวิเคราะห์รุ่นเยาว์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น: ระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดในเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกา และอเมริกาก็โทษรัสเซียอย่างรวดเร็ว บทความนี้น่าสนใจและน่าติดตามอย่างแน่นอน แต่ความยาวของบทความอาจจะยาวเกินไปสำหรับบางคน