ค้นหาหนัง

Timeline

Timeline
เรื่องย่อ : Timeline

ในปี ค.ศ. 1328 นักศึกษาโบราณคดีกลุ่มหนึ่งถูกขังอยู่ในอดีตเมื่อพวกเขาไปที่นั่นเพื่อเรียกอาจารย์ของตนกลับคืนมา กลุ่มนี้ต้องอยู่รอดในศตวรรษที่ 14 ของฝรั่งเศสนานพอที่จะได้รับการช่วยเหลือ เมื่อกลุ่มของนักศึกษาโบราณคดีได้ถูกขังไว้ในอดีต เขาต้องพยายามทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างมากจากยุคปัจจุบัน พวกเขาต้องหาทางเพื่อรอดตามที่สามารถ โดยมีแต่ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ กลุ่มของนักศึกษานี้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภัยพิบัติและความขัดแย้งทางวัฒนธรรม แต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อ และใช้ความรู้ทางโบราณคดีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อรอดตามที่เขาสามารถทำได้ เมื่อกลุ่มของนักศึกษาโบราณคดีได้รับการช่วยเหลือในศตวรรษที่ 14 ของฝรั่งเศส พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความมุ่งมั่น และความตั้งใจที่มากกว่าทุกสิ่ง พวกเขาเรียนรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้สามารถนำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จแม้ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ วัน

IMDB : tt0300556

คะแนน : 3บทความนี้เล่าเรื่องราวของนักศึกษาโบราณคดีที่ถูกขังในอดีตศตวรรษที่ 14 ของฝรั่งเศส พวกเขาได้เดินทางไปที่นั่นเพื่อเรียกคืนอาจารย์ของตนกลับมา แต่กลุ่มนี้ต้องอยู่รอดในสศตวรรษที่ 14 ของฝรั่งเศสนานพอที่จะได้รับการช่วยเหลือ ในบทความได้เล่าถึงความผจญภัย ความอันตราย และความเชื่อมั่นของนักศึกษาโบราณคดีในการต่อสู้เพื่อรอดชีวิต ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้สัมผัสถึงความตื่นเตือนและความสำคัญของการมีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่เชื่อมั่นว่าถูกต้อง รวมถึงความสำคัญของการช่วยเหลือความร่วมมือในการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ที่ท้าทาย จบลงด้วยการเตือนให้ผู้อ่านไม่มองข้ามความสำคัญของชีวิตและความเชื่อมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้องในทุก ๆ สถานการณ์ ทำให้บทความเป็นที่สนใจและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันได้อย่างดี และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้อ่านในการอ่านบทความนี้