ค้นหาหนัง

Warriors of Heaven and Earth

หมวดหมู่ :
Warriors of Heaven and Earth
เรื่องย่อ : Warriors of Heaven and Earth

ทูตจีนถูกส่งไปยังทะเลทรายโกบีเพื่อประหารชีวิตทหารทรยศ เมื่อกองคาราวานขนส่งพระภิกษุและสมบัติล้ำค่าถูกโจรข่มขู่ นักรบทั้งสองอาจรวมตัวกันเพื่อปกป้องนักเดินทาง ทะเลทรายโกบีเป็นที่ราบที่ตามหาได้ยาก และเต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ป่า แต่เมื่อทูตจีนถูกส่งไปที่นี่เพื่อประหารชีวิตทหารทรยศที่ถูกข่มขู่ กองคาราวานและพระภิกษุสองคนได้ร่วมมือกันเพื่อปกป้องนักเดินทางทั้งสองคน พระภิกษุท่านหนึ่งได้ใช้ความสงบและสติปัญญาที่มีเพื่อทำให้โจรที่มาข่มขู่เข้าใจถึงความผิดของท่าน และโจรท่านหนึ่งก็ได้เข้าใจและรับผิดชอบที่ทำ จึงได้ปล่อยพระภิกษุและทหารทรยศไปได้โดยปลอดภัย ทุกคนได้รับความปลอดภัยและกลับไปถึงบ้านของตนเอง และทูตจีนก็ได้รับการชมเชยจากทหารทรยศและพระภิกษุที่ได้รับการช่วยเหลือจากเขา การกระทำนี้สร้างความเข้าใจและความเป็นมนุษย์ที่ดีในทุกคนที่เข้าร่วมในเหตุการณ์นี้ และเป็นการเรียนรู้ว่าความร่วมมือและความเข้าใจสามารถทำให้โลกของเราดีขึ้นได้ทุกเส้นทาง

IMDB : tt0374330

คะแนน : 9บทความนี้เล่าเรื่องเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 เมื่อทูตจีนถูกส่งไปยังทะเลทรายโกบีเพื่อประหารชีวิตทหารทรยศ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสนใจและตื่นตระหนกในสังคมเมื่อกองคาราวานขนส่งพระภิกษุและสมบัติล้ำค่าถูกโจรข่มขู่ ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขา นักรบทั้งสองจึงต้องรวมตัวกันเพื่อปกป้องนักเดินทาง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความสุขและความเสี่ยงที่น่าตื่นเตื่อใจให้กับผู้อ่าน