ค้นหาหนัง

Whip It

Whip It
เรื่องย่อ : Whip It

บลิส คาเวนดาร์ (เอลเลน เพจ) เป็นสาวหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างว่าเธอมีความสวยงามและมีเสน่ห์มากมาย แต่ทว่าเมื่อถึงวันที่เธอถูกเข้าค่ายประกวดนางงาม คุณแม่เข้มงวดของเธอก็เข้มงวดมากขึ้น เธอถูกบีบบั้นให้เข้าร่วมการประกวด แต่เธอกลับตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันโรลเลอร์สเกตแทน โดยเธอเลือกที่จะเข้าร่วมเพราะเธอคิดว่าการแข่งขันโรลเลอร์สเกตนั้นมีความเปรี้ยวกว่าการประกวดนางงาม เธอเข้าใจว่าความสวยอย่างเดียวอาจจะไม่พอในสังคมปัจจุบัน และถ้าเธอต้องการที่จะประสบความสำเร็จ เธอจำเป็นต้องมีความสามารถและความมั่นใจในตัวเองอีกด้วย เธอไม่อยากให้ตัวเองติดตัวกับความสวยงามเท่านั้น แต่เธอต้องการที่จะเป็นคนที่มีความสามารถและมั่นใจในตัวเองด้วย การตัดสินใจของบลิส คาเวนดาร์ นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีว่าความสวยงามไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด และความสามารถและความมั่นใจในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า ทำให้เธอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่มองหาความสำเร็จอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสร้างสรรค์และเสริมสร้างให้กับตัวเองอย่างไม่ลดละใจ

IMDB : tt1172233

คะแนน : 8บลิส คาเวนดาร์ (เอลเลน เพจ) เป็นคุณแม่ที่มีความเข้มงวดและเคี่ยวเข็ญอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเธอตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมการประกวดนางงามและเลือกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโรลเลอร์สเกตแทน ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ทำให้ผู้คนมองว่าเธอมีความเปรี้ยว แต่เธอเองก็คิดว่าความสวยอย่างเดียวไม่สามารถทำใให้ตัวเองรอดได้ และเธอต้องการให้ความสามารถของเธอเป็นสิ่งที่ผู้คนจดจำถึงเธอ นี่คือความเข้มงวดและความเคี่ยวเข็ญของบลิส คาเวนดาร์ที่ทำให้เธอเป็นคุณแม่ที่น่าทึ่งและน่าสนใจอย่างมาก สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเธอให้ความสำคัญกับความสามารถของเธอมากกว่าความสวยของเธอเอง นี่คือบทเรียนที่น่าจะไปรับรู้จากบลิส คาเวนดาร์ และเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังๆ ที่ต้องการที่จะเป็นคนที่มีความเข้มงวดและเคี่ยวเข็ญในชีวิตของตนเอง